Pinskut - Elämyksiä. Iloa. Yhdessä.

Pioneeritoiminta on toimintaa lasten kanssa, lasten parhaaksi. Se on aatteellista,  mutta  puoluepoliittisesti sitoutumatonta järjestötoimintaa - jokainen pioneeriarvot omakseen tunteva on lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan. Työmme on tärkeää ja vastuullista, mutta se on myös hauskaa ja antaa elämälle sisältöä.
Pioneerien arvomaailma voidaan karkeasti jakaa neljään kasvatukselliseen osa-alueeseen: demokratiakasvatukseen, kansainväliseen kasvatukseen, ympäristökasvatukseen ja mediakasvatukseen. Toimintamuotoihimme kuuluu

  • Askartelua ja käden taitojen kehittämistä
  • Musiikkia ja kulttuuria
  • Leikkejä ja pelejä
  • Hyötyä ja huvia Internetin avulla
  • Leirejä ja retkiä kesällä ja talvella
  • Eräretkeilyä ja seikkailukasvatusta
  • Vapaa-aikaa merellä ja järvillä
  • Teatteria ja sirkustelua
  • Lasten ja nuorten joukkotapahtumia
  • Kv-yhteistyö ja yhteistyökumppanit ulkomailla

Lapsuuden maailma on värien ja monien tunteiden maailma, samoin kuin pioneeritoimintakin. Pioneeritoiminta antaa lapsille tietojen ja taitojen lisäksi kauniita ja mieleenpainuvia tunne-elämyksiä, jännitystä ja seikkailuja. Vaikutamme elinympäristöömme ja yhteiskuntaan siten, että lapset ja heidän tarpeensa tulevat paremmin huomioiduksi. 

Luovuuden tukeminen ja lapsen kuuleminen ovat avaimet elämän seikkailuun. Tuemme järjestömme toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten kasvamista herkästi tunteviksi aikuisiksi, jotka muistavat lapsuuden elämänsä onnellisena ja kauniina aikana. 

Pioneeritoiminta on kaikkea sitä, mitä sen toiminnassa mukana olevat lapset ja aikuiset haluavat sen olevan. Toiminnan sisältöihin ja muotoihin on jokaisella osallistujalla mahdollisuus vaikuttaa.