KANNANOTTO: LASTEN ASEMA ON TURVATTAVA SUOMESSA

Viime vuosina Suomessa on puhuttu paljon eriarvoistumisesta. Se näkyy lasten ja nuorten arjessa hyvinvoinnin polarisoitumisena. Huono-osaisuus kasautuu ja köyhyys syvenee. Eriarvoistuvan kehityksen oikaiseminen vaatii lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita.

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto puolustaa erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden asioita. Jokainen elämä on yhtä tärkeä, siksi toimimme tasa-arvoisen ja inhimillisen kohtelun puolesta. Lapset ovat tulevaisuus.

TIEDOTE: SDPL ON NYT VIRALLISESTI ”PINSKUT”

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry:n 24.liittokokous päätti Saarijärvellä 23.-24.5.2015 hyväksyä järjestölle uudet säännöt,  periaateohjelman, strategian ja toiminnan suuntaviivat.  

Hyväksyttyjen asiakirjojen myötä järjestön linjaa kehitetään yhä enemmän hauskempaan, toimijoita paremmin tukevaan sekä lapsi- ja nuorisolähtöisempään suuntaan. 

Sääntömuutosten myötä myös järjestön nimi muuttuu : SDPL - lyhenne jää virallisesta nimestä historiaan. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry:n virallinen nimilyhenne on nyt ”Pinskut”.

Pioneeripöhinää Kansan Uutisissa

Kansan Uutiset kirjoitti Pinskujen 70-vuotisjuhlista, postimerkistä ja musiikista 3.5.

Lue artikkeli täällä.

YLE haastatteli toiminnanjohtajaa: "Pioneerileirit yhä voimissaan"

"Pioneerileirit yhä voimissaan – kulmakivinä ovat säilyneet rauha, ystävyys ja solidaarisuus," todetaan 1.5. ilmestyneessä Ylen haastattelussa.

Lue juttu täällä

KANNANOTTO: LAPSUUDEN AIKA ON NYT

Suomessa on juuri käyty eduskuntavaalit ja valittu 200 kansanedustajaa tekemään päätöksiä kansan parhaaksi seuraavien neljän vuoden ajaksi. Ennen vaaleja kuultiin puolueiden ja ehdokkaiden näkemyksiä Suomen tilanteesta, taloudesta ja uhkakuvista. Puheenvuoroissa näkyi, kuinka selvästi erilaisia arvopohjia, ihmiskäsityksiä ja moraalikäsityksiä nyt valitut edustajamme edustavat.

Sivut

Tilaa syöte Pinskut - Elämyksiä. Iloa. Yhdessä. RSS